PDF File – Док.бр. 56 – Македонски народни ора од репертоарот на „Танец“- ракописи на ора 1