Slide 1
Институт за фолклор "Марко Цепенков" - Скопје
Една од најстарите институции во Република Македонија. Основана на 6.4.1950 година од страна на Владата на Народна Република Македонија, по предлог на Министерството за наука и култура
Slide 1
Институт за фолклор "Марко Цепенков" - Скопје
Една од најстарите институции во Република Македонија. Основана на 6.4.1950 година од страна на Владата на Народна Република Македонија, по предлог на Министерството за наука и култура
Slide 1
Институт за фолклор "Марко Цепенков" - Скопје
Една од најстарите институции во Република Македонија. Основана на 6.4.1950 година од страна на Владата на Народна Република Македонија, по предлог на Министерството за наука и култура
previous arrow
next arrow

Зошто студии на Институт за фолклор “Марко Цепенков” - Скопје?

Освен научноистражувачката дејност, Иститутот за фолклор „Марко Цепенков“-
Скопје, во рамки на своите активности, спроведува и високообразовна дејност од втор
циклус студии.

Информации

Вработени

Новости

„Лазарската обредно-пејачка традиција во Македонија“ е насловот на најновата книга на проф. д-р Родна Величковска и проф. д-р Катерина Петровска – Кузманова …

Од печат излезе книгата со наслов „Геометриските мотиви во македонската традиционална текстилна орнаментика – класификација, типологија и семантика“ од авторката проф. д-р …

Со гордост објавуваме дека од печат излезе јубилејниот 80. број на списанието „Македонски фолклор“! Во овој број ќе имате можност да прочитате …