Slide 1
Институт за фолклор "Марко Цепенков" - Скопје
Една од најстарите институции во Република Македонија. Основана на 6.4.1950 година од страна на Владата на Народна Република Македонија, по предлог на Министерството за наука и култура
Slide 1
Институт за фолклор "Марко Цепенков" - Скопје
Една од најстарите институции во Република Македонија. Основана на 6.4.1950 година од страна на Владата на Народна Република Македонија, по предлог на Министерството за наука и култура
Slide 1
Институт за фолклор "Марко Цепенков" - Скопје
Една од најстарите институции во Република Македонија. Основана на 6.4.1950 година од страна на Владата на Народна Република Македонија, по предлог на Министерството за наука и култура
previous arrow
next arrow

Зошто студии на Институт за фолклор “Марко Цепенков” - Скопје?

Освен научноистражувачката дејност, Иститутот за фолклор „Марко Цепенков“-
Скопје, во рамки на своите активности, спроведува и високообразовна дејност од втор
циклус студии.

Информации

Вработени

Новости

Почитувани пријатели, ни претставува чест да ве поканиме на изложбата со наслов „Oхрид, 1900 година. Низ фотографиите од експедицијата на Н.П. Кондаков …

Почитувани пријатели, ни претставува особена чест да ве поканиме на отворање на изложбата со наслов „КОНДАКОВ ВО МАКЕДОНИЈА (1900 година)“. Свеченото отворање …

„Лазарската обредно-пејачка традиција во Македонија“ е насловот на најновата книга на проф. д-р Родна Величковска и проф. д-р Катерина Петровска – Кузманова …