Д-р Ермис Лафазановски

Директор

Основни биографски податоци и работно искуство:

  • Роден 8.12.1961 год. во Клуж, Романија.
  • Во Институтот е вработен од 1991 година.

Образование:

  • Филолошки Факултет во Скопје 1989
  • Магистрирал на Филозофскиот Факултет во Загреб 1993
  • Докторирал на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје 1997.
  • Специјализирал визуелна антропологија во Финска 1995.

Области на истражувања:

  • Народна литература,
  • приказни, легенди,
  • визуелна антропологија
  • урбан фолклор

CV- Проф. Д-р Ермис Лафазановски