Проекти

Меморија и Екокосмос

Проектот „Меморија и екокосмос“ e национален проект финансиран од Министерството за образование и наука на Република Северна Македонија за периодот 3. 11. 2022 – 30.10. 2023 година.