PDF File – Док.бр. 4 – Извештај на пописна комисија за евидентирање на материјалите на Михаило Димоски