PDF File – Док.бр. 59 – Македонски народни ора од репертоарот на „Танец“ – регистар на ора