Македонски фолклор бр. 82

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Содржина
Линк: Содржина.pdf
Повод
Линк: Повод 5.pdf
Катерина Петровска-Кузманова
Линк: Обраќање на Катерина Петровска-Кузманова, претседателка на организацискиот одбор на научниот симпозиум 7-8.pdf
Ана Витанова-Рингачева
Линк: Сказната низ призма на симболичкиот јазик и нејзината рецепција во современ контекст 9-30.pdf
DOI: https://doi.org/10.55302/MF2282009vr
Александра Кузман
Линк: Записи за македонската чалгија низ градските архиви 31-58.pdf
DOI: https://doi.org/10.55302/MF2282031k
Емилија Апостолова Чаловска
Линк: Современата состојба на преродбенските базилики во Македонија: предизвици и дилеми 59-79.pdf
DOI: https://doi.org/10.55302/MF2282059ach
Маја Доновски Лукаревска
Линк: Антропологија на градскиот идентитет на Скопје: плоштад Македонија 81-99.pdf
DOI: https://doi.org/10.55302/MF2282081dl
Тошо Чочорски
Линк: Фолклорот како туристичка анимација 101-111.pdf
DOI: https://doi.org/10.55302/MF2282101ch
Трајан Ристовски
Линк: Обредноста поврзана со чинот на породувањето во традиционалната култура на Овчеполците 113-133.pdf
DOI: https://doi.org/10.55302/MF2282113r
Вера Милошевска Јосифовска
Линк: Новосоздадената фолклорна песна во популарната култура 135-147.pdf
DOI: https://doi.org/10.55302/MF2282135mj
Мелита Ивановска
Линк: Методологијата при изучувањето на народното пеење 149-160.pdf
DOI: https://doi.org/10.55302/MF2282149i
Маријана Тодоровска
Линк: Предизвиците на младите истражувачи на фолклорот во XXI век во Македонија 161-171.pdf
DOI: https://doi.org/10.55302/MF2282161t
Гордана Тасева-Илиевска
Линк: Обреди и песни поврзани со празнувањето на Ѓурѓовден во Пијанечко-Малешевскиот крај и во Радовишко Поле 173-181.pdf
DOI: https://doi.org/10.55302/MF2282173ti
Оливер Настовски
Линк: Користени методи во истражувањата на етномузикологот Боривоје Џимревски 183-188.pdf
DOI: https://doi.org/10.55302/MF2282183n
Gerlinde Glaser
Линк: The Cauldron – a powerful feminine symbol of regeneration, enlightenment and human destiny 191-208.pdf
DOI: https://doi.org/10.55302/MF2282191g
Ана Јовковска
Линк: Архетипот на вештерката во колективната женска свест низ романот Баба Јага снесе јајце на Дубравка Угрешиќ 209-223.pdf
DOI: https://doi.org/10.55302/MF2282209j
Лени Фрчкоска
Линк: The fairies: swinging between oppression and freedom 225-242.pdf
DOI: https://doi.org/10.55302/MF2282225f
Николинка Нолевска
Линк: Македонски и балкански митолошки и фолклорни мотиви за вампирот 243-252.pdf
DOI: https://doi.org/10.55302/MF2282243n
Кристина Димовска
Линк: Хронотопот и народната мудрост во шест епски песни 253-274.pdf
DOI: https://doi.org/10.55302/MF2282253d
Наде Костадиновска-Спасеновска
Линк: Наследувањето како форма на родова дискриминација 275-284.pdf
DOI: https://doi.org/10.55302/MF2282275ks
Внатрешна завршна страница
Линк: Внатрешна завршна страница 285.pdf