PDF File – Док.бр. 61 – Збирка орска традиција – Дебарско (11-16.05.1972 г.) – транскрибиран материјал