Изложба со наслов „КОНДАКОВ ВО МАКЕДОНИЈА“ (1900 година)

Нова книга на проф. д-р Родна Величковска и проф. д-р Катерина Петровска-Кузманова

Геометриските мотиви во македонската традиционална текстилна орнаментика – книга на проф. д-р Јасминка Ристовска Пиличкова

НОВ БРОЈ НА СПИСАНИЕТО „МАКЕДОНСКИ ФОЛКЛОР“