Македонски фолклор бр. 81

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Внатрешни почетни страници
Линк: Внатрешни почетни страници 1-2.pdf
Содржина
Линк: Содржина.pdf
Кратка биографија на Иван Котев
Линк: Кратка биографија на Иван Котев 9-11.pdf
Библиографија на Иван Котев
Линк: Библиографија на Иван Котев 13-28.pdf
Обраќање на Коста Јаневски, градоначалник на Општина Струмица
Линк: Обраќање на Коста Јаневски, градоначалник на Општина Струмица 31-32.pdf
Обраќање на Ермис Лафазановски, директор на ИЗФМЦ
Линк: Обраќање на Ермис Лафазановски, директор на ИЗФМЦ 33-36.pdf
Обраќање на Иван Котев
Линк: Обраќање на Иван Котев 37-42.pdf
Вера Стојчевска-Антиќ
Линк: Кон Араптази од Иван Котев (прегледен труд) 45-54.pdf

DOI: https://doi.org/10.55302/MF2281045sa
Васил Дрвошанов
Линк: Фолклорот е духовно богатство на македонскиот народ (врз примери од делото Мудроста на вековите од Иван Котев)(прегледен труд) 55-69.pdf

DOI: https://doi.org/10.55302/MF2281055d
Ана Мартиноска
Линк: Придонесот на Иван Котев за проучување на македонскиот еротски фолклор (научна белешка) 71-79.pdf

DOI: https://doi.org/10.55302/MF2281071m
Лилјана Макаријоска
Линк: Фолклористичката дејност на Иван Котев како извор за етнолингвистички истражувања (стручен труд) 81-95.pdf

DOI: https://doi.org/10.55302/MF2281081m
Наде Костадиновска-Спасеновска
Линк: Анализа на женските ликови во македонските епски народни песни од Струмица и Струмичко во книгата Турунџула Каравлашки од Иван Котев (стручен труд) 97-107.pdf

DOI: https://doi.org/10.55302/MF2281097ks
Ермис Лафазановски
Линк: Класификација на народните приказни од Струмичкиот регион (врз примерот од приказните од книгата Девојчето со златно срце од Иван Котев) (стручен труд) 109-119.pdf

DOI: https://doi.org/10.55302/MF2281109l
Ана Витанова-Рингачева
Линк: „Смртта како кума“-архаичен мотив во една волшебна приказна од книгата Араптази на Иван Котев (прегледен труд) 121-138.pdf

DOI: https://doi.org/10.55302/MF2281121vr
Васил Ѓорѓиев-Ликин
Линк: Народната традиција како историски извор (согледби врз основа на народната Песна за Панде Муртинлиа) (прегледен труд) 139-152.pdf

DOI: https://doi.org/10.55302/MF2281139gjl
Катерина Петровска-Кузманова
Линк: Структурата на современите карневали врз примерот на Струмичкиот карневал (стручен труд) 153-171.pdf

DOI: https://doi.org/10.55302/MF2281153pk
Сашо Митев
Линк: Застапеноста на народните музички инструменти и инструменталната традиција во Струмичко (стручен труд) 173-196.pdf

DOI: https://doi.org/10.55302/MF2281173m
Емилија Апостолова Чаловска
Линк: Осврт на преродбенската црковна архитектура во Струмичката област (научен труд) 197-229.pdf

DOI: https://doi.org/10.55302/MF228197ac
Сузана Мицева
Линк: Иван Котев – половина век чувар и записничар на народниот бит (излагање од научен собир) 231-240.pdf

DOI: https://doi.org/10.55302/MF2281231m
Никола Маџиров
Линк: Рогот – корен на новото дрво на животот (излагање од научен собир) 241-248.pdf

DOI: https://doi.org/10.55302/MF2281241m
Славица Цветкова
Линк: Индивидуални и колективни магиско-обредни дејства за заштита од град (градушка) во Кочанско (излагање од научен собир) 249-258.pdf

DOI: https://doi.org/10.55302/MF2281249c
In memoriam Проф. д-р Боне Величковски
Линк: In memoriam Проф. д-р Боне Величковски 261-262.pdf
Внатрешна завршна страница
Линк: Внатрешна завршна страница 263.pdf