Македонски фолклор бр. 83

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Внатрешни почетни страници
Линк: Внатрешни почетни страници 1-2.pdf
Содржина
Линк: Содржина 3-5.pdf
Родна Величковска
Линк: Биографија и библиографија на проф. д-р Боне Величковски 7-14.pdf
DOI: https://doi.org/10.55302/MF2383007v
Кристина Димовска
Линк: Придонесот на проф. д-р Боне Величковски за македонската паремиологија 15-22
DOI: https://doi.org/10.55302/MF2383015d
Зоранчо Малинов
Линк: Лимитрофното подрачје меѓу етнографските предели Скопска Блатија и Скопска Црна Гора 23-48.pdf
DOI: https://doi.org/10.55302/MF2383023m
Vesna Petreska
Линк: Child’s growth celebrated through traditional celebrations in Macedonian contemporary family 49-71.pdf
DOI: https://doi.org/10.55302/MF2383049p
Лидија Стојановиќ
Линк: Човек-екокосмос 75-88.pdf
DOI: https://doi.org/10.55302/MF2383075s
Катерина Петровска-Кузманова
Линк: Концептот на водата во обредните песни 89-102.pdf
DOI: https://doi.org/10.55302/MF2383089pk
Ермис Лафазановски
Линк: Трудното дрво: нови прилози кон проучувањето на култот на дрвото во Скопска Црна Гора 103-119.pdf
DOI: https://doi.org/10.55302/MF2383103l
Анџела Грубер
Линк: Да се живее во хармонија со природата – нови еколошки гледишта со акцент на некои од пролетните обреди и обредни песни околу Ѓурѓовден 121-132.pdf
DOI: https://doi.org/10.55302/MF2383121g
Лени Фрчкоска
Линк: Од Лилит до вили 133-160.pdf
DOI: https://doi.org/10.55302/MF2383133f
Кристина Димовска
Линк: Хронотопот и народната мудрост во пет народни приказни 161-182.pdf
DOI: https://doi.org/10.55302/MF2383161d
Gerlinde Glaser
Линк: Ascend and descend on the ritual ladder. Modes of initiation 185-199.pdf
DOI: https://doi.org/10.55302/MF2383185g
Сузана В. Спасовска
Линк: Веда Словена во контекст на европското орфичко книжевно наследство 201-222.pdf
DOI: https://doi.org/10.55302/MF2383201s
Стево Павловски
Линк: Книжевен дијалог и трансформација на мотивот за непослушниот син, во приказната Силјан штркот од Марко Цепенков и драмскиот текст Силјан штркот шанца од Дејан Дуковски 223-245.pdf
DOI: https://doi.org/10.55302/MF2383223p
Јасминка Ристовска Пиличкова
Линк: Космогонискиот карактер на змијата – митолошки аспекти и визуелни наративи 247-262.pdf
DOI: https://doi.org/10.55302/MF2383247rp
Masha Belyavski-Frank
Линк: Nightingales, falcons, mountain partridges: birds in Macedonian folk songs 263-273.pdf
DOI: https://doi.org/10.55302/MF2383263bf
Андријана Јаневска
Линк: Свадбата и свадбеното пеење кај Македонците од Мала Преспа 275-283.pdf
DOI: https://doi.org/10.55302/MF2383275j
Стојанче Костов
Линк: Современи аспекти на орската традиција (избрани примери од источното игроорно подрачје на Македонија) 285-298.pdf
DOI: https://doi.org/10.55302/MF2383285k
Јасминка Ристовска Пиличкова и Емилија Апостолова Чаловска
Линк: Камената пластика во црквата Св. Никола во с. Вевчани – анализа и семиотички толкувања 299-319.pdf
DOI: https://doi.org/10.55302/MF2383299rp
Лидија Стојановиќ
Линк: Приказ за книгата на Атанас Чупоски – Иницијација и покајание – доминантни топоси во наративниот дискурс на рускиот филм во 21 век 323-328.pdf
DOI: https://doi.org/10.55302/MF2383323s
In memoriam Gerlinde Glaser
Линк: In memoriam Gerlinde Glaser 331-334.pdf
Внатрешна завршна страница
Линк: Внатрешна завршна страница 335.pdf